48” Round White Table with Chrome X Base

48” Round White Table with Chrome X Base

Categories: ,